Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2024. godinu

Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2024. godinu - Slika 1

Europska komisija je 29. studenoga 2023. objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2024. godinu.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj se Poziv na podnošenje prijedloga odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

- volonterske projekte

- volonterske timove u područjima visokog prioriteta

- projekte solidarnosti

- oznake kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

- oznake kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

- volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć

Rokovi za podnošenje prijava

A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema srednjoeuropskom vremenu.

Volonterski projekti    

20. veljače 2024.

(opcionalni rok*)

1. listopada 2024.

Projekti solidarnosti 20. veljače 2024.

(opcionalni rok**)

7. svibnja 2024.

1. listopada 2024.

Prijavni obrasci se nalaze na ovoj poveznici.

*AMPEU će otvoriti za volonterske projekte samo prvi rok, a informacije o tome hoće li Agencija naknadno otvoriti drugi opcionalni rok pratite na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti)

**AMPEU neće otvarati rok u svibnju za projekte solidarnosti

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti do 31. listopada 2024. za ulogu vodeće organizacije, a tijekom cijele godine za ulogu primatelja i ulogu pružatelja potpore. 

Dostupan indikativni proračun za Republiku Hrvatsku za projekte u okviru decentralizirane aktivnosti: 1.416.574 EUR za volonterske projekte i 181.699 EUR za projekte solidarnosti.

B) Centralizirane aktivnosti – prijave zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 17 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta 8. veljače 2024.
Volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć 16. travnja 2024.

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada.

Detaljne upute o podnošenju prijava dostupne su u Vodiču kroz Europske snage solidarnosti za 2024.

Vodič kroz Europske snage solidarnosti za 2024. sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.

Prioriteti za 2024. za decentralizirane aktivnosti:

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Da
datum objave: 01.12.2023.