Europske Snage Solidarnosti

Opće informacije o reguliranju statusa stranih sudionika

Važno: informacije o mogućnostima ulaska u Hrvatsku u kontekstu popuštanja mjera protiv koronavirusa i dokumentacije kojom strani sudionici dokazuju razlog ulaska u Hrvatsku dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Organizacije su dužne regulirati status stranih sudionika, odnosno nadležnoj policijskoj upravi ili postaji (prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu organizacije ili mjestu volontiranja/rada) prijaviti sudionike za vrijeme njihove aktivnosti u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o strancima.

Odgovornost je svih organizacija sudionica osigurati izdavanje potrebnih potvrda o prijavi rada, dozvola za boravak i rad te viza prije planirane aktivnosti, za što troškove trebaju pokriti korištenjem stavke za izvanredne troškove (ili za organizacijske troškove/troškove upravljanja projektom) te ne izlagati volontere koji poklanjaju svoje vrijeme dodatnim troškovima.

U Republici Hrvatskoj volontiranje se u kontekstu Zakona o strancima klasificira kao redovan rad. Na temelju vize sudionik ne može volontirati/raditi u Republici Hrvatskoj, već je potrebno podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada ili zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, ovisno o trajanju aktivnosti i zemlje iz koje sudionik dolazi.

Nakon dobivanja potrebnih podataka od organizacije, Agencija za mobilnost i programe EU izravno MUP-u šalje dopis s potvrdom sudjelovanja u programu Europske snage solidarnosti, no napominjemo da Agencija tim dopisom ne radi automatsku prijavu sudionika, već samo potvrđuje da navedeni sudionici dolaze u Hrvatsku u okviru Europskih snaga solidarnosti.

Detaljnije informacije o proceduri i pravilima prijave boravka sudionika potražite na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova u rubrici Stranci)

Općenite informacije o vizama i boravišnim dozvolama u zemljama sudionicama programa ESS potražite na portalu EU Immigration Portal.

1. Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europska unija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Republika Island)

a) Kratkotrajni boravak (do 3 mjeseca)

Državljani država članica Europskog gospodarskog prostora imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku (ako posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu) bez obveze prijave kratkotrajnog boravka i potvrde o prijavi rada.

b) Privremeni boravak (duže od 3 mjeseca)

Državljani države članice Europskog gospodarskog prostora koji namjeravaju boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužni su, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi/postaji, no ne trebaju zatražiti i izdavanje dozvole za boravak i rad.

2. Sudionici iz trećih zemalja (država koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora)

Sudionici aktivnosti u okviru programa Europske snage solidarnosti koji dolaze kao državljani trećih zemalja dužni su u tu svrhu ishoditi vizu ako je potrebno (pregled viznog sustava dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova), za boravak do 90 dana prijaviti kratkotrajni boravak te zatražiti potvrdu o prijavi o radu, a za boravak duži od 90 dana zatražiti dozvolu za boravak i rad.

a) Kratkotrajni boravak (boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)

Prijavu kratkotrajnog boravka te potvrdu o prijavi rada potrebno je zatražiti u nadležnoj policijskoj upravi/postaji.

Smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj. Ako se navedeni obveznik prijave (pravna/fizička osoba) u trenutku dolaska državljanina treće zemlje na smještaj ne nalazi u Republici Hrvatskoj ili se prijava smještaja zbog drugog razloga ne može obaviti, državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužan je sam prijaviti svoj smještaj u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno od promjene smještaja. 

b) Privremeni boravak (duže od 90 dana)

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/postaji (ili diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske).

3. Prijava boravišta hrvatskih državljana (sudionika iz Hrvatske)

U slučaju kada je trajanje aktivnosti duže od 3 mjeseca, a za potrebe sudjelovanja u aktivnosti sudionik napušta prebivalište, potrebno je prijaviti boravište.

datum objave: 28.05.2020.