Ciklus osposobljavanja i vrednovanja

Ciklus osposobljavanja i vrednovanja

Sudionicima volonterskih projekata pruža se dodatna potpora u provedbi i vrednovanju njihovih aktivnosti te u razumijevanju pravila i načela Programa kroz Ciklus osposobljavanja i vrednovanja (eng. Training and Evaluation Cycle; skraćeno TEC).

 

Ovisno o dužini (kratkoročno/dugoročno), vrsti (individualno/timsko volontiranje) i mjestu aktivnosti (prekogranično/unutar zemlje), volonteri imaju pravo i obavezu prisustvovati na osposobljavanju prije polaska (Pre-departure training), osposobljavanju po dolasku (On arrival training) i vrednovanju na sredini aktivnosti (Mid-term evaluation), a organizacije koje sudjeluju u projektu su im dužne osigurati sudjelovanje u TEC-u koji se smatra sastavnim dijelom aktivnosti.

 

Vodiču kroz program ESS naveden je pregledni prikaz obaveznih i opcionalnih osposobljavanja koja je dužna organizirati Agencija, a koja organizacije sudionice, kao i minimalni standardi kvalitete koje su organizacije dužne osigurati za osposobljavanja u njihovoj nadležnosti.

 

Osposobljavanja za sudionike koja organizira AMPEU

  • obavezno za dugoročne aktivnosti (trajanje najmanje 2 mjeseca) - Osposobljavanje po dolasku (On arrival training) – organizira Agencija s ciljem pripreme sudionika za provedbu aktivnosti te pružanja pomoći u privikavanju na novo kulturološko okruženje. To je ujedno prilika sudionicima da se sretnu s drugim volonterima, podijele iskustvo te riješe moguće nedoumice. Svi sudionici Osposobljavanja po dolasku dobit će vlastiti fizički primjerak dnevnika učenja za volontere (Learning Notebook)
  • obavezno za dugoročne aktivnosti (trajanje najmanje 6 mjeseci) – Vrednovanje na sredini aktivnosti (Mid-term evaluation) – organizira Agencija s ciljem pružanja podrške sudionicima u praćenju učenja tijekom aktivnosti, evaluacije dotadašnjeg iskustva te planiranja nastavka projekata i svojih aktivnosti.
  • za sve sudionike – Godišnji susret (Annual event) - Agencija jednom godišnje organizira susret mladih iz Hrvatske koji su sudjelovali na solidarnim aktivnostima u zemlji i u inozemstvu u sklopu programa ESS te onima zainteresiranima za sudjelovanje. Značaj je ovog susreta u pružanju prilike sudionicima, koji su završili svoju aktivnost tijekom prethodne godine, da podijele svoja iskustva jedni s drugima i potencijalnim sudionicima.
  • osposobljavanje prije odlaska (Pre-departure training) – u većini slučajeva organizacija s ulogom pružatelja podrške zadužena je za ovu vrstu osposobljavanja, ali u nekim slučajevima i Agencija organizira grupnu pripremu za sudionike koji odlaze na aktivnost u inozemstvo.

Osposobljavanja za sudionike koja su dužne organizirati organizacije (korisnici)

Osposobljavanja se moraju organizirati u skladu s minimalnim standardima kvalitete propisanima u Vodiču kroz program ESS.

 

  • obavezno za prekogranične aktivnosti - Osposobljavanje prije odlaska (Pre-departure training) – obavezno organizira organizacija s ulogom pružatelja podrške za individualne volontere u dugoročnim i kratkoročnim prekograničnim aktivnostima ili organizacija s ulogom primatelja/pružatelja podrške za volonterske timove u prekograničnim aktivnostima
  • obavezno za kratkoročne aktivnosti (do 59 dana) - Osposobljavanje po dolasku (On arrival training) - obavezno organizira organizacija s ulogom primatelja ili organizacija s ulogom pružatelja podrške za individualne volontere na kratkoročnim aktivnostima, za volonterske timove i volonterske projekte u području humanitarne pomoći.

Osposobljavanja za organizacije koje organizira AMPEU

  • Osposobljavanje za organizacije s oznakom kvalitete
  • Godišnji susret za organizacije s oznakom kvalitete

Prijave

Trenutno se osposobljavanja u ciklusu 2024/2025 odvijaju u rezidencijalnom formatu. Ovdje možete pronaći raspored osposobljavanja.

 

Informiranje Agencije o dolasku volontera - korisnici su dužni Agenciji što prije dostaviti podatke o volonterima koje ugošćuju u okviru programa ESS (bez obzira na to koja je nacionalna agencija odobrila projekt) kako bismo mogli planirati obavezna osposobljavanja za sve volontere koji provode aktivnosti u Hrvatskoj. U tu svrhu molimo vas da podatke o volonterima najkasnije 3 tjedna prije njihova dolaska upišete u informativni obrazac o volonterima (obrazac za projekte financirane u razdoblju 2018.-2020.obrazac za projekte financirane u razdoblju 2021.-2027.)

 

Prijave na osposobljavanje - vrše se putem zasebnog prijavnog obrasca koji Agencija šalje organizacijama u sklopu Poziva na osposobljavanje.

 

Ako je prijavljeni broj sudionika za određeno osposobljavanje manji od predviđenog, postoji mogućnost da Agencija za mobilnost i programe EU pozove sudionike na drugi termin osposobljavanja.

 

Dodatne informacije za rezidencijalne aktivnosti:

  • Troškove osposobljavanja pokriva Agencija za mobilnost i programe EU, a putni troškovi bit će vraćeni nakon zaprimljenog Zahtjeva za nadoknadu troškova koji će svaka organizacija primiti u Pozivu na osposobljavanje.

Opće mrežno osposobljavanje

Uz sudjelovanje u obaveznim osposobljavanjima u okviru ciklusa osposobljavanja i vrednovanja, volonterima i svim registriranim kandidatima na portalu Europskih snaga solidarnosti od studenog 2020. dostupno je i opcionalno Opće mrežno osposobljavanje (eng. General online training).

Opće mrežno osposobljavanje nudi 5 različitih modula (za volontere prije, tijekom i poslije aktivnosti itd.), edukativne materijale, opise aktivnosti i priručnik za njihovu provedbu.

 

Priručnici za organizacije:

 

Opće mrežno osposobljavanje